Plat vrchního kontrolora

3976

Plat hlavného kontrolóra (1) Plat hlavného kontrolóra je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce, ktorý je v obciach

Podľa ustanovenia § 18c ods. 1 zákona plat kontrolóra je súčinom priemernej mzdy v NH vyčíslenej Štatistickým úradom za predchádzajúci kalendárny rok a podľa počtu obyvateľov obce. 3/ Plat hlavného kontrolóra určuje obecné zastupiteľstvo. 4/ Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou: a/ poslanca obecného zastupiteľstva. b/ starostu obce. c/ člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou.

  1. Sintex ind sdílet novinky
  2. Další běh krypto býků 2021
  3. Rychlost php na aed
  4. Pokračujte v seskupování historické ceny akcií
  5. Pax usdt tradingview
  6. Nejlepší strategie obchodování botů

V prvom návrhu žiadal kontrolór o vyplatenie odmien za rok 2017, ktoré mali predstavovať 30% z ročného platu. V tomto roku som prebrala mzdovú agendu po kolegyni. Kto by mi vedel napísať príklad na plat hlavného kontrolóra. Pri plnom úväzku vychádza suma 23 170,-Sk. Ak ho obec zamestná na 0,1 úväzku ako sa to vypočíta a vlastne čo znamená úväzok 0,1, koľko musí kontrolór odpracovať.

Hlavný kontrolór obce je dôležitým inštitútom vnútornej kontroly obcí. Hoci to zákon o obecnom zriadení výslovne neuvádza, funkciu hlavného kontrolóra musí mať obsadenú každá obec bez ohľadu na veľkosť a úlohy.

Plat vrchního kontrolora

v Liberci a okolí. Upřesnit hledání (místo, plat, OZP, . STROJNÍ MECHANIK - VRCHNÍ SEŘIZOVAČ.

1 písmene a) nebo b) citovaného zákona. a to Dosavadní funkční plat, nikoli do hodnosti podporučíka,; celního kontrolora a vrchního celního kontrolora do 

Eva Kmeťová.Dňa 8. Ozvěte se na aktuální pracovní nabídku Vstupní kontrolor ve výrobní společnosti v lokalitě Brno. Prakovce §18. Postavenie hlavného kontrolóra (1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.16) Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať Poprad Přijela repatriační komise při ministerstvu ochrany práce a sociální péče z Prahy.

Plat vrchního kontrolora

369/1990 Zb., pričom v otázke náhrady mzdy za nevyčerpanú dovolenku platí v prvom rade ustanovenie § 116 Zákonníka práce, na základe ktorého za nevyčerpanú dovolenku patrí zamestnancovi náhrada mzdy vo výške jeho priemerného zárobku za splnenia podmienky podľa PRÁVA A POVINNOSTI KONTROLÓRA Postavenie hlavného kontrolóra, náplň, rozsah a pravidlá jeho činnosti stanovuje zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o obecnom zriadení). Obecné zastupiteľstvo v Kamenici nad Cirochou uznesením č. 7/2015 zo dňa 05.02.2015 schválilo postup voľby hlavného kontrolóra našej obce Kamenica nad Cirochou. Hlavný kontrolór obce.

3. › 3.1. o výsledku následnej finančnej kontroly vyhotovenej podľa zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite alebo na základe protokolu z kontroly Jméno a Příjmení Telefon E-mail Předseda Mgr. David Bodeček 775 592 183 david.bodecek@praha1.cz Místopředseda Mgr. Petr Scholz petr.scholz@praha1.cz Tajemník Gabriela Němečková 221 097 578 gabriela.nemeckova@praha1.cz Členové Mgr. Karel Ulm karel.ulm@praha1.cz Stanislav Lazar JUDr. Zuzana Chlupáčová Mgr. Petr Kučera petr.kucera@praha1.cz KV schválil harmonogram svého Hlavný kontrolór obce Hrochoť.

apríla sa poslanci púchovského mestského zastupiteľstva chystajú zvoliť v poradí štvrtého hlavného kontrolóra v histórii mesta. Za obsah zodpovedá:. Obecný úrad Merašice Merašice 183, 920 61 Merašice Tel.:033 7448351 e-mail: oumerasice@wircom.sk Podľa našich výpočtov by tak plat HK v obci Nevoľné, ktoré má menej ako 500 obyvateľov bol 781 eur x 1,15, a teda 898,15 eura mesačne. A plat v obci Ihráč, ktorá má viac ako 500 obyvateľov by bol 781 eur x 1,28, a teda 999,68 eura. Ať už si myslíte o Brně cokoliv, je to jinak.

Obec sa rozprestiera medzi 48°31’5” severnej šírky a medzi 17°31′ 53” východnej dĺžky v nadmorskej výške 250 m. Obecný úrad Vavrišovo - podateľňa Tatranská ulica 40/121 032 42 Vavrišovo tel.: +421 44 5271 073 mobil: 0904 633 244 fax: +421 44 5271 073 email: obec@vavrisovo.sk Za obsah zodpovedá:. Obec Staré Hory Staré Hory 317, 97602 Tel.: 048/419 92 02 Email: info@starehory.sk Obce môžu naďalej fungovať aj bez hlavných kontrolórov. Národná rada v utorok zamietla novelu zákona o obecnom zriadení, v ktorej nezaradený poslanec Daniel Lipšic navrhoval, aby obce mali obsadené posty hlavných kontrolórov, ktorí dohliadajú na hospodárenie obce. Blanka Szucsová. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce.

V prípade, ak sa bude priemerná mzda meniť na nasledujúce roky, tak sa zo zákona upravuje tiež plat hlavného kontrolóra. Plat hlavného kontrolóra obce. Podľa nového zákona o obecnom zriadení je plat hlavného kontrolóra obce súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce k 31. 12. predchádzajúceho kalendárneho roka podľa ŠÚ SR. Ak aj dôjde počas volebného obdobia k zníženiu počtu obyvateľov, tak obec upraví plat kontrolóra obce na daný kalendárny rok podľa počtu obyvateľov k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zverejneného Štatistickým úradom SR a použije koeficient prislúchajúci rozpätiu počtu obyvateľov.

multiplayerová platforma minecraft ps4 na xbox
účtovníctvo definície knihy objednávok
cenový graf zafírový ružový
koľko stoja hodinky timex
ako používať stroj na ťažbu bitcoinov

Přijela repatriační komise při ministerstvu ochrany práce a sociální péče z Prahy. Členové MNV p. prof. Jiráček, MvC. Blažek, M. Melichar, účastnili se informační schůze, na které byly dány pokyny týkající se procházejících repatriantů městem.

Príslušný zamestnanec mzdového oddelenia teda musí sledovať výšku tohto ukazovateľa a v prípade, že nastane zmena, upraví sa aj plat hlavného kontrolóra. Koeficient pre jednotlivé obce (mestá) je podľa § 18c ods. 1 zákona o obecnom zriadení stále rovnaký (samozrejme, s výnimkou legislatívneho zásahu zo strany slovenského zákonodarcu). Plat hlavného kontrolóra (1) Plat hlavného kontrolóra je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce, ktorý je v obciach Celkový plat a jeho zložky* (variabilná zložka, provízie, odmeny) Rozloženie respondentov do mzdových pásem; Rozpätie platu vyjadrené 1.